Stiftelsen Norrländska Hjärtfonden är en ideell stiftelse som under 40 år arbetat för att stödja forskning inom hjärt- och kärlsjukdomar i norra Sverige med anknytning till Umeå universitet. Varje år delar stiftelsen ut medel till forskare i den norra sjukvårdsregionen som bedriver vetenskaplig forskning om hjärt- och kärlsjukdomars förekomst, orsaker, inverkan på kroppens funktioner, diagnostik, förlopp och behandling. Utdelningen av forskningsmedel har under åren successivt ökat och under 2022 uppgår anslaget till 1 550 000 kr och 10 forskare inom olika specialiteter. Bland annat beviljade stiftelsens styrelse forskning kring förmaksflimmer, medfödda hjärtfel samt hjärt-kärl-komplikationer kopplat till covid-19.

Beviljade anslag

Elin Andersson tilldelas 100.000 kr
Riskuppfattning och tilltro till egen förändringsförmåga – nycklar till att motverka non-adherence.

Frida Bergman tilldelas 150.000 kr
Fysisk aktivitet på gott och ont – samband mellan fysisk aktivitet, stillasittande och tidig ateroskleros.

Mattias Brunström tilldelas 200.000 kr
Atrial fibrillation, blood pressure and cardiovascular outcomes.

Henrik Holmberg tilldelas 150.000 kr
Visualization of cardiovascular risk to the patient gives more timely prescription and higher adherence to preventitve drug treatment and lead to a better outcome.

Ioannis Katsoularis tilldelas 200.000 kr
Kardiovaskulära komplikationer efter Covid-19 – registerstudier.

Anna Lundström tilldelas 100.000 kr
Autonomic cardiac control in Long QT syndrome – clinical studies on arrhythmogenic triggers.

Emma Nyman tilldelas 100.000 kr
Identifiering av vaskulär inflammation vid subklinisk ateroskleros – validering av ultraljud mot positronemissionstomografi (PET).

Anders Olofsson tilldelas 300.000 kr
Is oxidative stress the explanation behind transthyretin amyloidosis and is there a physiological link to Alzheimer’s disease?

Viktor Oskarsson tilldelas 50.000 kr
Epidemiologiska studier om vitamin D och hälsa i MONICA-studien och BiomarCaRe-projektet.

Isak Stenudd tilldelas 100.000 kr
Role of elastography in ultrasound imaging of subclinical atherosclreosis.

Anna Wikner tilldelas 100.000 kr
Effekt av muskelstärkande träning hos vuxna med enkammarhjärta jämfört med hjärtfriska kontroller.