Stiftelsen Norrländska Hjärtfonden är en ideell stiftelse som under 40 år arbetat för att stödja forskning inom hjärt- och kärlsjukdomar i norra Sverige med anknytning till Umeå universitet. Varje år delar stiftelsen ut medel till forskare i den norra sjukvårdsregionen som bedriver vetenskaplig forskning om hjärt- och kärlsjukdomars förekomst, orsaker, inverkan på kroppens funktioner, diagnostik, förlopp och behandling. Utdelningen av forskningsmedel har under åren successivt ökat och under 2023 uppgår anslaget till 2 000 000 kr och 15 forskare inom olika specialiteter. Bland annat beviljade stiftelsens styrelse forskning kring förmaksflimmer, medfödda hjärtfel samt hjärt-kärl-komplikationer kopplat till covid-19.