Sjuksköterskebaserad mottagning för patienter med förmaksflimmer

Karin Hellström Ängerud och hennes kollegor planerar att införa och [...]