Vårt stöd till forskning

Forskningsstöd från Norrländska Hjärtfonden innebär att anslag, efter ansökan, utgår till vetenskaplig forskning om hjärt- och kärlsjukdomars förekomst, orsaker, inverkan på kroppens funktioner, diagnostik, förlopp och behandling.

Utdelningen har under åren successivt ökat och uppgår under 2018 till 1 200 000 kr i anslag till forskare eller forskargrupper för utrustning, provanalyser, datorprogram och lönemedel till forskningsassistenter.

Forskare från flera olika specialiteter har fått anslag. Bland annat inom:

  • allmänmedicin
  • anestesi
  • invärtes medicin
  • kardiologi
  • kirurgi
  • klinisk fysiologi
  • thoraxkirurgi.

Anslag till forskning utannonseras en gång om året. Då har du som forskare möjlighet att ge en projektbeskrivning, kalkyl och motivera din ansökan.

Efter en noggrann granskning av ansökningarna av vetenskapliga experter fattar styrelsen senast i maj månad beslut om vilka som skall få anslag.

Ansökningar bedöms av en granskningskommitté som leds av docent Owe Johnson, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

Läs mer här »

Stöd till forskning av Norrländska Hjärtfonden, Umeå
Akvarell av Berit Markevärn