Styrelsen

Styrelsen för Norrländska Hjärtfonden består av:

Börje Hörnlund
ordförande
f.d. landshövding

Ulf Näslund
vice ordförande
professor, överläkare

 Karl-Anders Jacobsson
Med. Dr. h.c., adjungerad hedersledamot

Agneta Marell
 professor

 Markus Olsson
vd Fort-Knox Förvaring AB

Bo Carlberg
docent, överläkare

Eva Jonasson
chefssekreterare

Sofia Westerlund
vd Oddo AB

Varje år delar vi ut stora summor till
vetenskaplig forskning om hjärt-
och kärlsjukdomar.

SÅ HÄR ANSÖKER DU »