Hem2023-09-06T13:42:07+02:00

Välkommen till Norrländska Hjärtfonden!

Stiftelsen Norrländska Hjärtfonden bildades 1980. Den hette då Stiftelsen för kardiologi och fysiologi men fick 1985 sitt nuvarande namn.

Fondens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning inom Norra sjukvårdsregionen (länen AC, BD, Y och Z) med avseende på hjärt- kärlsjukdomar.

Fonden har sitt säte i Umeå och Norrlands universitetssjukhus.

AKTUELLT

Snart dags att ansöka!

Norrländska hjärtfonden utlyser forskningsanslag.  Ansök senast den 31 mars. Anslag utgår främst till kliniska projekt, men även grundforskning kan stödjas. Stiftelsen ser som en väsentlig uppgift att stödja delar av [...]

Ge ditt stöd till forskningen

Tack vare ditt bidrag kan vi öka vårt stöd till vetenskaplig forskning om hjärt- och kärlsjukdomars förekomst, orsaker, förebyggande och behandling.

banner-norrlandska-hjartfonden

MILJONER TILL FORSKNING

Varje år delar vi ut stora summor till vetenskaplig forskning
om och kring hjärt- och kärlsjukdomar.

Norrländska Hjärtfonden – en stiftelse

I juridisk mening är vi en stiftelse som omfattas av stiftelselagen och står under tillsyn av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Fonden är skattebefriad och dess räkenskaper granskas enligt stiftelselagen.

Till toppen