Om Norrländska Hjärtfonden

Stiftelsen Norrländska Hjärtfonden bildades 1980. Den hette då Stiftelsen för kardiologi och fysiologi men fick 1985 sitt nuvarande namn. Fondens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning inom Norra sjukvårdsregionen (länen AC, BD, Y och Z) med avseende på hjärt- kärlsjukdomar.

I juridisk mening är Norrländska Hjärtfonden en stiftelse som omfattas av stiftelselagen och står under tillsyn av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Fonden är skattebefriad och dess räkenskaper granskas enligt stiftelselagen.

Norrländska Hjärtfonden har 90-konto:
Bankgiro 900-2619
Swish: 123 900 2619
Verksamheten granskas av Svensk Insamlingskontroll

Stiftelseurkund

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2022

Om Norrländska Hjärtfonden

Tack vare ditt bidrag kan vi öka vårt stöd
till vetenskaplig forskning om hjärt-
och kärlsjukdomars förekomst,
orsaker, förebyggande och behandling.
GE DITT STÖD »