Ansökan om bidrag

Allmänt:

Ansökan om forkningsanslag utannonseras den 1 februari varje år. Sista ansökningsdag är den 31 mars.

Efter en noggrann granskning av ansökningarna av vetenskapliga experter fattar styrelsen senast i maj månad beslut om vilka som skall få anslag.

Ansökningshandlingarna omfattar 7 sidor. Projektbeskrivning kan du göra i löpande text. Har du tabeller eller feta rubriker i din ansökan, rekommenderar vi att du bifogar denna som en bilaga till din ansökan. Alla efterfrågade uppgifter skall lämnas så fullständigt som möjligt.

Projektbeskrivningen är utslagsgivande vid fördelning av medel, men särskild hänsyn kommer att tas till yngre, icke disputerande forskare som kan ha svårt att erhålla anslag från forskningsråd och andra större forskningsfinansiärer.

Bankkonto, personkonto

Det är viktigt att denna ruta ifylles korrekt, så att Handelsbanken, som förvaltar Norrländska hjärtfondens tillgångar, smidigt kan överföra tilldelat belopp till sökanden. Ange klinik eller universitetsinstitution genom vilken forskningsmedlen ska rekvireras, inga privata konton. Är rutan tom avvaktar vi med utbetalning av beviljat anslag tills Du hört av Dig.

Kostnadskalkyl:

Kalkylen kan omfatta allt som rör ett vetenskapligt projekt. Det skall framgå vilken del av projektet som det sökta beloppet avser. Det belopp som sökanden eventuellt erhåller, får disponeras efter sökandes gottfinnande. Det förutsätts att eventuell moms, arbetsgivaravgifter, universitetspåslag etc. ingår i kalkylen.

Projektbeskrivning:

Inga formella krav gäller. Dock bör beskrivningen struktureras och förslagsvis innehålla följande delar: problemställning, egna och andras tidigare resultat, metoder och förväntat resultat. Finns utförlig projektbeskrivning kan sådan bifogas ansökan.

CV:

För att ansökan ska kunna bedömas måste även huvudsökandes CV bifogas som en bilaga (PDF-fil).

Upplysningar:

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Ulf Näslund eller Owe Johnson.

Ansökningsperioden är slut. Välkommen nästa år.