Docent Anders Olofsson vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet får Norrländska Hjärtfondens pris till KA Jacobssons minne. 

Vid sidan av forskningsmedlen delas ett hederspris ut, till minne av Stiftelsen Norrländska Hjärtfondens grundare Karl Anders Jacobsson som gick bort under hösten 2021. Priset går till forskare som bedrivit särskilt framstående forskning och under 2022 tilldelas priset Umeå-forskaren Anders Olofsson. Olofsson har i en följd av år uthålligt och framgångsrikt forskat om så kallad TTR-amyloidos, ofta populärvetenskapligt kallad Skelleftesjukan. Han har med sin forskning ökat kunskapen om mekanismer för sjukdomsutveckling och faktorer som kan få betydelse för att utveckla effektiv behandling.