Karin Hellström Ängerud och hennes kollegor planerar att införa och utvärdera en strukturerad, personcentrerad sjuksköterskebaserad mottagning för patienter med förmaksflimmer.

Patienter med förmaksflimmer kommer att erbjudas att fylla i frågeformulär och/eller intervjuas. Frågeformuläret består av olika delar och handlar om symtom, oro/ångest, livskvalitet, egenförmåga och synen på sjukdom. Mätningarna kommer att ske vid flera tillfällen (126 patienter vid varje mättillfälle ) både före och efter införandet av mottagningen och 15-20 patienter kommer att intervjuas.

Studien är till viss del finansierad av Norrländska hjärtfonden.