Högt blodtryck är den enskilt viktigaste riskfaktorn för död och hjärt-kärlsjukdom i världen idag. Behandling av högt blodtryck minskar risken att drabbas av hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt. Vilka blodtrycksmål som skall gälla vid behandling av högt blodtryck är dock omdiskuterat.

Vår forskargrupp har tidigare funnit att effekten av blodtryckssänkande behandling eventuellt skiljer sig mellan personer med diabetes respektive kranskärlssjukdom jämfört med tidigare friska.

Det aktuella projektet kommer att fördjupa sig i denna frågeställning. Med hjälp av så kallad meta-analys kommer vi att sammanställa resultaten från alla tidigare studier på området, uppdelat beroende på tidigare sjukdomar.  Projektet kommer att bidra till ökad förståelse för hur man på bästa sätt behandlar blodtrycket i olika patientgrupper, vilket på sikt kan leda till att behandlingen blir mer skräddarsydd beroende på tidigare sjukdomar.
Vi kommer därmed att kunna studera skillnader i behandlingseffekt mellan olika grupper på ett mer detaljerat sätt.

Stort tack för bidraget från Norrländska Hjärtfonden
/Mattias Brunström