Läkaren Intissar Anan forskar på sjukdomen Skellefteåsjukan. Det är en dödlig sjukdom som beror på inlagringar av proteinet transthyretin i kroppens vävnader. Detta ger upphov till besvär såsom nervsmärta, hjärtsvikt och mag-tarmsymptom. Sjukdomen är antingen ärftlig eller åldersrelaterad. I Sverige finns idag drygt 300 personer med Skellefteåsjukan och 8000 anlagsbärare. Idag finns bra behandling för sjukdomen men måste insättas tidigt i sjukdomsförloppet. Diagnostiken baseras idag främst på fynd av amyloid i ett vävnadsprov men denna metod har vissa svagheter. Därför behövs nya metoder som möjliggör en tidig och säker diagnostik.
Norrländska hjärtfonden stöder hennes forskning.

Stort tack! / Intissar Anan