Tack vare bidrag från Norrländska Hjärtfonden har vår forskargrupp kunnat visa att vuxna med komplexa medfödda hjärtfel har nedsatt skelettmuskelfunktion men orsakerna är okända.

Vidare har vi rapporterat om lägre BMI och kortare kroppslängd hos framför allt män med komplexa hjärtfel. Nedsatt muskelfunktion tillsammans med lägre BMI och kortare kroppslängd indikerar en avvikande kroppssammansättning hos denna patientgrupp.

Vi har nu för avsikt att fördjupa våra studier på området genom att kartlägga kroppssammansättningen, muskulär ämnesomsättning och uppbyggnad i relation till uthållighet och muskelstyrka. Vi kommer även att studera effekterna av muskelträning på muskelfunktionen.

Stort tack! / Camilla Sandberg