Norrländska hjärtfonden
utlyser forskningsanslag.

 Ansök senast den 31 mars.

Anslag utgår främst till kliniska projekt, men även grundforskning kan stödjas. Stiftelsen ser som en väsentlig uppgift att stödja delar av forskningsprojekt, som annars kan vara svåra att finansiera.

Disputerade och odisputerade forskare som har sin forskning knuten till Umeå universitet, kan ansöka om anslag. Projektbeskrivningen är utslagsgivande vid fördelning av medel, men särskild hänsyn kommer att tas till yngre, icke disputerade forskare som kan ha svårt att erhålla anslag från forskningsråd och andra större forskningsfinansiärer.

Ansökningstid 1 februari – 31 mars 2023.