I en studie, nyligen publicerad i The Lancet, påvisas att personer som erhåller bildbaserad information om sin åderförkalkning i halskärlen får en mindre farlig utveckling av riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom.

– Resultaten ger stöd för att bildbaserad information om åderförkalkning kan vara en metod att bygga vidare på för att minska insjuknande och död i hjärtkärlsjukdom, säger Ulf Näslund, professor vid Umeå universitet och en av artikelns huvudförfattare.

Forskarna kunde se en signifikant gynnsammare trend avseende blodtryck, blodkolesterol, vikt och midjemått än i kontrollgruppen.

Studien ingår i programmet Vipviza, Västerbotten Intervention Programme – visualization of asymptomatic atherosclerosis, som är en randomiserad kontrollerad studie med drygt 3500 deltagare, som utgår från Västerbottens hälsoundersökningar. Studien är en av de större forskardrivna randomiserade interventionsstudierna inom prevention och genomförs i den ordinarie primärvården vid länets hälsocentraler.

Studien är till viss del finansierad av Norrländska hjärtfonden.

Källa: Umeå universitet.

Foto: Mattias Pettersson.